Funcionament

Deutsch
Cerca
Funcionament
Afegir
Modifica
Ajuda'ns!
Qui som?
FAQ
Llicència
 
 
Cerca de paraules
Afegir paraules
Modificar paraules
 

Cerca de paraules

Selecció de cerca

El diccionari permet seleccionar l’idioma de cerca. Les possibilitats són:
Per defecte la selecció és Tots/Alles, o sigui el motor de cerca busca la paraula en el diccionari alemany- català i en el català-alemany.

Si només voleu buscar la paraula en el diccionari Alemany-Català, llavors cal seleccionar

DE->CA

Si només voleu buscar la paraula en el diccionari Català-Alemany, llavors cal seleccionar:

CA->DE
 
Flexible en cerca

El diccionari permet optar entre una cerca flexible o no:

Flexible en cerca

Això significa que el motor de cerca busca qualsevol paraula que s'aproximi a la paraula buscada, i ofereix els possibles resultats. Això permet obtenir paraules que contenen una part de la paraula buscada.

Exemple: busquem bringen i obtenim

bringen
mitbringen
...

Per defecte aquesta opció està seleccionada

   
  Flexible en caràcters
 

El diccionari permet optar entre ser flexible o rigorós en els caràcters:

Flexible en caràcters

Això significa que el motor de cerca busca qualsevol paraula similar a la paraula escrita, sense ser rigorós a:

 

 • Majúscules i minúscules
 • à, ä => a, ae
 • è, ë, é => e, ee
 • í, ï => i
 • ò, ö, ó => o, oe
 • ú, ü, => u
 • ß => ss
 • ç => s
 •  

  Així el motor de cerca serà flexible a aquestes variacions. Si es vol que sigui rigurós, només tindrà en compte la paraula escrita

  Per defecte aquesta opció està seleccionada

     
   

  Afegir paraules

    Introducció de caràcters
   

  Senzillament s'introdueix la paraula desitjada i la seva traducció per mitja de la web afegir paraula. S'ha de tenir en compte que les paraules s'han d'afegir sense cap substitució de caràcters. O sigui s'han de fer servir els següents caràcters:

  Correcte
  Malament
  ä
  ae, a
  ö
  oe, o
  ü
  üe, u
  ß
  ss
  à
  a
  è
  e
  è
  e
  è
  e
  è
  e
  é
  e
  í
  i
  ò
  o
  ó
  o
  ú
  u
  ç
  s

  Mentre que la cerca es pot fer amb els caràcters d'ambdues columnes, la introducció de paraules NO!

     
   

  Modificar paraules

    Introducció de caràcters
   

  Senzillament s'introdueix la paraula que es vol canviar i la seva traducció per mitja de la web modificar paraula. S'ha de tenir en compte que les paraules s'han de modificar sense cap substitució de caràcters. O sigui s'han de fer servir els següents caràcters:

  Correcte
  Malament
  ä
  ae, a
  ö
  oe, o
  ü
  üe, u
  ß
  ss
  à
  a
  è
  e
  è
  e
  è
  e
  è
  e
  é
  e
  í
  i
  ò
  o
  ó
  o
  ú
  u
  ç
  s

  Mentre que la cerca es pot fer amb els caràcters d'ambdues columnes, la introducció de paraules NO!

     

  Diccionari Alemany Català GPL /

  GPL Deutsch-Katalanisches Wörterbuch

  © 2005 - 2007 - 2012 - 2022 pels padrins. Llicència GNU Public License.